Время восхода и заката в Китае

Самые населенные города

ШанхайПекинГуанчжоуШэньчжэньУханьТяньцзиньЧунцинШэньянДунгуаньЧэндуСианьХэчиНанкинГуйянХарбинЧжанчжоуЧанчуньДаляньЦзыбоХанчжоуКуньминТайюаньЦиндаоЦзинаньЧжэнчжоуФучжоуЧаншаСянтаньЛаньчжоуСямыньЦзиньсиШицзячжуанГиринНаньчанВэньчжоуНаньчунНаньнинУрумчиЦзаочжуанЯньтайСюйчжоуЛиньиХайкоуБаотоуХэфэйСучжоуНаньянНинбоТаншаньДатунШуянШанцюУсиХух-ХотоЛоянЦзянмыньДацинЛуаньВаньчжоуЦицикарАньшаньХаньданьТайаньШаньтоуЧжаньцзянСяньтаоВэйфанСиньянЛучжоуГаньчжоуЛючжоуФушуньЧандэНэйцзянЦюаньчжоуХуайнаньСуйнинМяньянМааньшаньИянХэцзэЧанчжоуЧифэнХуайаньМуданьцзянХучжоуТяньшуйЛюпаньшуйМаоминЦзининЛэшаньШанжаоЮйлиньСяньянБаодинЦзыгунАньканЦзиньхуаЧжучжоуСянъянЧжучэнСининЧжанцзякоуЧжухайЦзямусыХэнъянБэньсиЦиньхуандаоЮнчжоуБаошаньИньчуаньЦзясинГуйлиньИчуньЯнцюаньЦзисиСиньиЦзиньчжоуНаньтунФошаньСиньюйХуайбэйСиньсянИбиньБэнбуАньянгТунляоИчанЯнцзянКайфынДаньдунСюаньчжоуЖичжаоЦзяоцзоЧжэньцзянЦзуньиАньшуньПиндиншаньЮйцыЯньчэнЛиньфэньЮэянСинъиЛанфанУхуЧжаотанЛинъюаньБаоцзиИнкоуЛяоянШаосинФусиньШияньЦзиньчэнХэганБэйхайШаогуаньЛяньюньганЦинъюаньЧанчжиХуаншиПуянЧжаньиЧжочжоуЧанпинТайчжоуСинтайАньцинШихэцзыШочжоуТунлинВэйхайСыпинЦзюцзянКашгарЯнчжоуЛиньсяЦанчжоуЦзианьШашиЛяоюаньШуанъяшаньУ-ВэйЯньцзиЧжаоцинЦзяоцзинЧаоянПаньчжихуаЦзиндэчжэньХэншуйЦитайхэЧэндэСюйчанУчжоуГуанъюаньЧаочжоуЛохэМэйчжоуСюаньхуаКульджаЦзинмэньЮйсиБайчэнСичанДэчжоуЧжоукоуПутяньШачэЦюйчжоуЛунъяньСаньяФуюйВафандяньЛунсиЮймэньАксуТелинЯаньХангуХэюаньБайшаньЧэньчжоуНиндэМенгзиХамиХулань ЕргиХойчжоуТунчуаньСиньчжоуЦзиньшиХотанЧжуанхэТурфанЧусюнСуйхуаЛиньхайЛайянЦиньчжоуХэбиУлан-ХотоЧжичэнШишоуХайларДаньсяБэйпяоЛяочэнХаньчэнЛхасаУхайНаньпинСаньминПинлянКорлаЦзютайЧибиЛяньсианьХуанъяньДуньхуаАньдаЧжаодунБайсэЛишуйВэйнаньФуянСымаоСяоганьБэйаньГуаншуйДинчжоуВэньшаньДэянГэцзюЦзяюйгуаньХаньчжунЦзиньчанАлтайЦзешоуНунъаньДуньхуанЧжаланьтуньШицзуйшаньЮньсяньШуанчэнМачэнТэнчунЛайуЦзяохэНаньчаШилин-ХотоХуанхуаТунжэньХуаньжэньТаонаньЯкэшиГуйчжоуЧжэцзянШаоуКучаЛиньцинХайлуньДалиТелиХэйхэКарамайНэхэГолмудЛунцзянХаумаЧамдоТумэньФэнчжэньШанчжиБолиИшуйМаньчжурияДааньФуаньДаньцзянкоуПиндуФуцзиньВанцинЧантинМишаньНэньцзянПаньшиХэлунЛиньцзянНаньгунШигадзеКёктокайШуланьПинъиЛинькоуЦзесюТайлайШаньсяньЛансиКэшаньАньлуБайцюаньРонгджагЛюхэМиньсяньХуэйнаньЦинганФенгченгЛанчжунДэнчжоуГаньнаньСуйлинАлашань-ЦзоциЧанлинСиньцинНинъаньЦинъаньБайрин-ЦзоциЧугучакФэнцзеИшаньШаоянАргунь-Цзоци ХулиньОрочонский автономный хошунХангин-ХоуциИаньЧерченАршанПинсянУюаньБаян-ОбоТунхуаАнъансиУчуаньГьегуЭрэн-ХотоШандуЛицзянАньсиБугтГьянгдзеГарГуйдэЦисинХуйцзэКайлуНагчуФулинЛиньсиНьингчи

в Китае 389 крупных населенных пунктов. Вы можете посмотреть таблицу восходов и закатов на сегодня для наиболее больших городов.

Название Рассвет Полдень Закат Долгота дня
Шанхай 05:48:38 11:43:32 17:38:27 11:49:49
Пекин 06:11:50 12:03:44 17:55:37 11:43:47
Гуанчжоу 06:18:41 12:15:59 18:13:16 11:54:35
Шэньчжэнь 06:15:20 12:12:47 18:10:15 11:54:55
Ухань 06:17:06 12:12:12 18:07:18 11:50:12
Тяньцзинь 06:08:17 12:00:29 17:52:41 11:44:24
Чунцин 06:47:30 12:42:54 18:38:17 11:50:47
Шэньян 05:44:18 11:35:29 17:26:41 11:42:23
Дунгуань 06:16:59 12:14:18 18:11:37 11:54:38
Чэнду 06:57:57 12:52:59 18:48:02 11:50:05
Сиань 06:39:49 12:33:42 18:27:35 11:47:46
Хэчи 06:33:32 12:30:50 18:28:08 11:54:36
Нанкин 05:59:31 11:54:10 17:48:48 11:49:17
Гуйян 06:46:06 12:42:24 18:38:41 11:52:35
Харбин 05:33:09 11:22:41 17:12:14 11:39:05
Чжанчжоу 06:01:42 11:58:36 17:55:31 11:53:49
Чанчунь 05:37:35 11:27:56 17:18:17 11:40:42
Далянь 05:50:28 11:42:46 17:35:03 11:44:35
Цзыбо 06:04:02 11:57:05 17:50:08 11:46:06
Ханчжоу 05:53:24 11:48:36 17:43:49 11:50:25
Куньмин 07:01:50 12:58:33 18:55:16 11:53:26
Тайюань 06:26:27 12:19:06 18:11:44 11:45:17
Циндао 05:54:40 11:47:58 17:41:16 11:46:36
Цзинань 06:08:13 12:01:18 17:54:23 11:46:10
Чжэнчжоу 06:20:53 12:14:37 18:08:21 11:47:28
Фучжоу 05:55:37 11:52:05 17:48:33 11:52:56
Чанша 06:21:35 12:17:24 18:13:13 11:51:38
Сянтань 06:21:45 12:17:41 18:13:36 11:51:51
Ланьчжоу 07:00:50 12:54:06 18:47:22 11:46:32
Сямынь 06:00:02 11:56:58 17:53:54 11:53:52